Nieuws

Spijtig genoeg GEEN dorpsfeest in 2021 verschoven naar 2022.
Maar wel toelating gekregen voor een “KERMIS en ROMMELMARKT” op 25/09/2021 op het kerkplein te Nieuwenrode.
Meer info volgt spoedig.
Dorpscomité Nieuwenrode.